Ydelser

Specialpædagogisk vejledning i hjemmet
Formålet med den specialpædagogiske vejledning er at støtte og kvalificere forældrene i en forståelse af barnets/den unges sociale, følelsesmæssige og/eller børnepsykiatriske vanskeligheder...
/portals/0/Images/ydelser/y1/y1l1.jpg
Familiebehandling i hjemmet
Formålet med familiebehandlingen er at styrke og kvalificere forældrenes kompetencer til at kunne aflæse barnets signaler, forstå barnets adfærd og imødekomme barnets behov.
/portals/0/Images/ydelser/y2/y2l1.jpg
Kontaktperson for unge
Formålet med kontaktfunktionen er at støtte den unge til selvstændig udvikling i overgangen til voksenlivet, via samtaler og praktisk støtte.
/portals/0/Images/ydelser/y3/y3l1.jpg
Supervision til plejefamilier
Formålet med individuel supervision er at skabe et fagligt rum, hvor plejeforældrene gennem øget bevidsthed forholder sig til problemer og dilemmaer i hverdagen...
/portals/0/Images/ydelser/y4/y4l1.jpg
Støttet og overvåget samvær
Formålet ved både overvåget og støttet samvær er at støtte forældre og barn/ børn i samværet. Vi har fokus på at skabe de bedste rammer, for at både barn/børn og forældre kan føle sig trygge.
/portals/0/Images/ydelser/y5/y5l1.jpg
Børnefaglig undersøgelse (§50 undersøgelse)
Specialpædagogisk Centrum udarbejder § 50 undersøgelser for kommunerne, når der ud fra en socialfaglig vurdering er skabt berettiget grundlag for en sådan undersøgelse.
/portals/0/Images/ydelser/y6/y6l1.jpg
Samtaleforløb for børn og unge
Formålet med et samtaleforløb er at støtte barnets eller den unges selvforståelse og identitetsudvikling, samt mulighed for at indgå i sociale sammenhænge.
/portals/0/Images/ydelser/y7/y7l1.jpg
Tryghedscirklen (COS-P )
’Tryghedscirklen’ er et interventionsprogram der sætter fokus på at hjælpe forældre til at skabe trygge udviklingsrammer...
/portals/0/Images/ydelser/y8/y8l1.jpg