Forrige:

Næste:

Navn:

Supervision til plejefamilier

Billede:

/portals/0/Images/ydelser/y4/y4b1.jpg

Billede:

/portals/0/Images/ydelser/y4/y4b2.jpg

Info:

Specialpædagogisk Centrum tilbyder individuel supervision til plejeforældre, der har børn anbragt med almene og særlige behov.

Vi er en tværfaglig gruppe med kompetencer og viden i forhold til børn med ADHD, autisme, angst og andre personlighedsforstyrrelser. Derudover har vi en stor erfaring i at arbejde med børn og unge anbragt uden for hjemmet.

Mange plejebørn har endvidere identitetsproblemer, og deres sociale- og følelsesmæssige udvikling er ofte forstyrret. Det kan derfor være en stor udfordring at arbejde med et plejebarn og dets biologiske forældre f.eks. i forbindelse med samvær.

Supervision er nødvendig når man indgår i en relation/samspil med et sårbart barn, der har specielle udfordringer. Det kan give en større indsigt i barnets vanskeligheder, og øge forståelsen for de behov der ligger bag barnets adfærd.

Supervision giver ligeledes mulighed for i et fagligt rum og gennem øget bevidsthed at forholde sig til problemer og dilemmaer i hverdagen, til relationer i familien (herunder egne børn), samt til egen praksis og med mulighed for at udvikle og opkvalificere denne.

Det kan betyde flere og mere kompetente og nuancerede handlemuligheder i forhold til problemstillinger og dilemmaer i hverdagen, hvilket er med til at bevare den positive og støttende tilgang til barnet, og modvirke stress og udbrændthed hos plejefamilier.

Står en plejefamilie i en meget kompleks og problemfyldt situation, kan vi rykke ud med få dages varsel.

Se også knapper:

Knap1:

/Støttet-og-overvåget-samvær
Støttet og overvåget samvær

Knap2:

/Tryghedscirklen
Tryghedscirklen (COS-P )

Knap3:

/Kontaktperson-for-unge
Kontaktperson for unge

Knap4:

/Samtaleforløb-til-børn-og-unge
Samtaleforløb til børn og unge