Priser & vilkår

 

Private

Omfang og varighed af et forløb aftales mellem familien og Specialpædagogisk Centrum. Herefter udarbejdes kontrakt på forløbet til familien. Kontrakten kan opsiges med udgangen af en måned + én løbende måned. Der faktureres efter aftale. Du skal være opmærksom på, at vi er forpligtet til at pålægge moms på vores priser.

Forvaltning

Omfang og varighed af et forløb aftales i hver enkelt sag mellem forvaltning, familie og Specialpædagogisk Centrum. Herefter udarbejdes kontrakt på forløbet til forvaltningen. Kontrakten kan opsiges med udgangen af en måned + én løbende måned. Der faktureres elektronisk månedsvis bagud.