Priser og vilkår

 

Private

Omfang og varighed af et forløb aftales mellem familien og Specialpædagogisk Centrum. Herefter udarbejdes kontrakt på forløbet til familien. Kontrakten kan opsiges med udgangen af en måned + én løbende måned. Der faktureres efter aftale. Du skal være opmærksom på, at vi er forpligtet til at pålægge moms på vores priser.

Forvaltning

Omfang og varighed af et forløb aftales i hver enkelt sag mellem forvaltning, familie og Specialpædagogisk Centrum. Herefter udarbejdes kontrakt på forløbet til forvaltningen. Kontrakten kan opsiges med udgangen af en måned + én løbende måned. Der faktureres elektronisk månedsvis bagud.