Forrige:

Næste:

Navn:

Familiebehandling i hjemmet

Billede:

/portals/0/Images/ydelser/y2/y2b1.jpg

Billede:

/portals/0/Images/ydelser/y2/y2b2.jpg

Info:

Formålet med familiebehandlingen er at styrke og kvalificere forældrenes kompetencer til at kunne aflæse barnets signaler, forstå barnets adfærd og imødekomme barnets behov. Derved opnås en mere nuanceret forståelse for det enkelte barns behov og reaktionsmønstre, således at perspektivet på barnets positive udvikling bliver det centrale. For at sikre en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, samarbejder vi med familiens eget private og professionelle netværk, for derigennem at kunne skabe nogle vedvarende stabile rammer for familien.

Familiebehandlingen henvender sig til familier, hvor der er bekymring for barnets/børnenes udvikling og trivsel på kortere eller længere sigt. Vi tager udgangspunkt i forældrenes aktuelle kompetencer og individuelle udviklings- og refleksionsniveau, samt i barnets/børnenes almene og særlige behov. Vores fokus vil bl.a. være på forældrenes egne tilknytningsmønstre, samspillet mellem forældre og det enkelte barn og familiedynamikken med henblik på at genskabe balancen i familiens indbyrdes roller og relationer. I samarbejde med forældrene arbejder vi med praktisk pædagogisk støtte i forhold til at strukturere hverdagen, så den bliver tryg og forudsigelig for det enkelte barn.

Familiebehandlingen foregår primært i hjemmet, men der er også mulighed for at benytte vores lokaler. Vi tilbyder familiebehandling primært mandag til torsdag. Efter særlig aftale tilbydes behandling i aftentimer og weekend.

Se også knapper:

Knap1:

/Specialpædagogisk-vejledning-i-hjemmet
Specialpædagogisk vejledning i hjemmet

Knap2:

/Tryghedscirklen
Tryghedscirklen (COS-P )

Knap3:

/Kontaktperson-for-unge
Kontaktperson for unge

Knap4:

/Samtaleforløb-til-børn-og-unge
Samtaleforløb til børn og unge