Børnefaglig undersøgelse (§50 undersøgelse)
/portals/0/Images/ydelser/y6/y6b1.jpg
/portals/0/Images/ydelser/y6/y6b2.jpg

Specialpædagogisk Centrum udarbejder § 50 undersøgelser for kommunerne, når der ud fra en socialfaglig vurdering er skabt berettiget grundlag for en sådan undersøgelse.

Undersøgelsens omfang aftales med den enkelte kommune, og hensigten er at den ikke skal være mere omfattende end formålet tilsiger.

Så vidt det er muligt gennemføres undersøgelsen i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, hvis den unge er fyldt 15 år.

Undersøgelsen vil munde ud i en helhedsbetragtning af barnets/den unges ressourcer og belastninger på baggrund af samtaler, udtalelser fra fagfolk samt observationer af samspillet i familien og i netværket. Undersøgelsen afsluttes med en kvalificeret faglig vurdering, der danner grundlag for, om der er behov for iværksættelse af foranstaltninger.

Undersøgelsen foreligger inden for tidsfristen jf. Serviceloven på henholdsvis 2 og 4 måneder. Vi anvender gerne kommunens egen børnefaglige undersøgelse f.eks. ICS, Integrated Children`s System, som er den helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning i sager om udsatte børn og unge.

/Tryghedscirklen
Tryghedscirklen (COS-P )
/Specialpædagogisk-vejledning-i-hjemmet
Specialpædagogisk vejledning i hjemmet